ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ. 24-11-2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι

1) Αναφορικά με το ζήτημα της εγγραφής των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και την υπ’ αριθ, πρωτ.20679/ 19/07/2021 απάντηση του σώματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 15/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – Τμήμα Γ’, δεν τίθεται ζήτημα μη ένταξής μας σε αυτό, καθώς, όπως στο εν λόγω σκεπτικό αναφέρεται επί λέξει: «…… δεν μας γνωστοποιήθηκαν ουσιαστικοί και πραγματικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό της άσκησης της εν λόγω  δραστηριότητας από συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών» (σελίδα 2-3 Γνωμοδότησης).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια Γνωμοδότηση: «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β` 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει….» (σελίδα 4 Γνωμοδότησης).

Σε πρόσφατη επικοινωνία μας με τον νομικό σύμβουλο που έχει γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενημερωθήκαμε πως επίκειται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ωστόσο δεν έχουμε ξεκάθαρη ενημέρωση για το θέμα και τον χρονικό ορίζοντα έκδοσης της εν λόγω ΥΑ και γι αυτό τον  λόγο αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο αντίστοιχο Υπουργείο, το  Σώμα Επιθεωρητών και ελεγκτών, τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε, την πρυτανεία αλλά και το Τμήμα.

2) Με βάση την υπ. αριθ. Α140/Σ39/2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών αποδόθηκαν στην ειδικότητά μας τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι διπλωματούχοι Χημικοί μηχανικοί. Στη φάση αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα η “Β ενότητα” των δικαιωμάτων, δηλαδή όλων εκείνων των ειδικών δραστηριοτήτων των οποίων η άσκηση ρυθμίζεται νομοθετικά και τα οποία δύναται να ασκούν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών.

Δεδομένης της απόφασης του ΤΕΕ για ένταξη της ειδικότητάς μας στην Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσουν  τις αποφάσεις – απόψεις της Επιτροπής επί του συγκεκριμένου θέματος και γι αυτό τον λόγο αποστείλαμε σχετικό έγγραφο προς την Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα.

Επίσης εκφράσαμε  την επιθυμία μας για συμμετοχή εκπροσώπων της ειδικότητάς μας σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω οι θέσεις μας.

3) Αναφορικά με την εγγραφή συναδέλφων νέων μελών  στον σύλλογο, να σας ενημερώσουμε πως είμαστε στην διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ έτσι ώστε να μπορούμε με την εγγραφή σας να σας αποδίδουμε και την νόμιμη απόδειξη. Λίγο ακόμη υπομονή!!!!

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κατσούρας

Ημέρες Καριέρας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Στις 23/05/2024 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Κατσούρας. Εκεί συναντήθηκε με πολλές εταιρείες του χώρου

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή

Read More »

Ημέρα_Καριέρας_2024

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την εκδήλωση«#Ημέρα_Καριέρας_2024»στις 23 Μαΐου 2024 και ώρα10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.,Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος

Read More »