Επιστολή Συναδέλφου στο Τμήμα και στο ΤΕΕ για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και την μη ένταξη μας στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Θέμα : «Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών»

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με το ως άνω θέμα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών βάση των προβλέψεων του άρθρου 2, του ΠΔ 99/2018 περί γενικής πρόσβασης των μηχανικών – αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών στα γενικά επαγγελματικά δικαιώματα των κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής, καθώς και της υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί στην πράξη από πολλούς αποφοίτους του τμήματος και από εμένα προσωπικά ότι τα μόνα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα στο πεδίο της μηχανικής που μπορούμε να ασκήσουμε έως τώρα περιορίζονται σε εκείνα του ΠΔ 99/2018 περί γενικής πρόσβασης των μηχανικών – αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών στα γενικά επαγγελματικά δικαιώματα των κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής.

Η υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι αντιμετωπίζεται από όλους τους φορείς σαν να έχει μόνο γνωμοδοτική ισχύ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που θεωρεί το ΤΕΕ ότι θα μπορούσαμε να ασκήσουμε, σε μελλοντικό όμως χρόνο και εφόσον εκδοθεί αντίστοιχο ΦΕΚ που ρητά να μας αναφέρει.

Για τους ανωτέρω ισχυρισμούς μου σας επισυνάπτω την απάντηση-απαγόρευση έναρξης, από το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σχετικά με το αίτημα μου για αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων βάση της λογικής ότι οι Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών δεν αναφέρονται ρητά σε κάποιο ΦΕΚ (το ΠΔ 99/2018 ή όποιο άλλο συμπληρωματικό) ως εν δυνάμει ασκούντες την δραστηριότητα αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θέλω, με πραγματική αγωνία, να ρωτήσω απευθυνόμενος καταρχήν στο τμήμα, ποιες κινήσεις έχει κάνει από το 2018 ή προτίθεται να κάνει στο μέλλον σχετικά με την έκδοση του εν λόγω ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (σε συνεργασία και με το σύλλογο και το ΤΕΕ) και επιπλέον αν προτίθεται να διορθώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του τμήματος με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο σε όποιον ενδιαφέρεται, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη έχουμε και ποια εκείνα που δεν έχουμε ακόμα, καθώς αυτό επηρεάζει πιθανώς, μεταξύ άλλων, την κρίση των υποψηφίων για την δήλωση του τμήματος στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ακολούθως το μέλλον τους.

Απευθυνόμενος κατά δεύτερο χρόνο στο ΤΕΕ, θα επιθυμούσα αρχικά να κάνει γνωστό στο τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του, και στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας), σχετικά με την νομική ισχύ της απόφασης υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών καθώς εφόσον έχει νομική βάση, τότε η απόφαση-απαγόρευση έναρξης, από το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος σχετικά με το αίτημα μου για αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, είναι πιθανόν παράνομη. Σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει το ΤΕΕ όλους τους εμπλεκόμενους ως προς το αν είναι παράνομη ή όχι κατά την κρίση του, η απόφαση αυτή του Σώματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η άρνηση αυτή είναι παράνομη, θέλω να με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει το ΤΕΕ προκειμένου τέτοιες αποφάσεις φορέων καθώς και η συγκεκριμένη, πιθανόν παράνομη άρνηση, να αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο και επιπλέον να ενημερώσει (εμένα και κυρίως το τμήμα) σχετικά με τα βήματα που έχει κάνει από το 2018 έως σήμερα ή προτίθεται να κάνει στο άμεσο μέλλον προκειμένου, πρώτον να λάβει απόφαση σχετικά και με το β’ σκέλος για τα  εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, τα οποία παραμένουν αναιτιολόγητα εκτός συζητήσεως για χρονικό διάστημα άνω των 2 ετών, και δεύτερον να εκδοθεί ΦΕΚ που ρητά να αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών βάση των αποφάσεων του ΤΕΕ.

Τελευταία επιθυμώ να θέσω προς γνώση, στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και όλων των συναρμόδιων υπουργείων, ως προς το θέμα της Ρύθμισης του Επαγγέλματος του Μηχανικού, τα ανωτέρω θέματα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο πεδίο της μηχανικής και να ζητήσω την μέριμνα και επέμβαση τους με στόχο την κατά το δυνατόν γρήγορη επίλυση αυτών των χρόνιων προβλημάτων και την έκδοση ΦΕΚ που να αναφέρει το σύνολο των δικαιωμάτων που μας αντιστοιχούν.

Για διευκόλυνση όλων σας επισυνάπτω επιπλέον την Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών.

Το πτυχίο μου είναι Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαι εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ στην βασική κατηγορία των Χημικών Μηχανικών.

Σύνδεσμος για απόφαση απαγόρευσης ένταξης Μηχανικών Υλικών στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών:

https://pasmey.com/wp-content/uploads/2020/08/apagoreusi_enarksis_energ_epitheoriti_31.07.2020.pdf

Ημέρες Καριέρας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Στις 23/05/2024 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Κατσούρας. Εκεί συναντήθηκε με πολλές εταιρείες του χώρου

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή

Read More »

Ημέρα_Καριέρας_2024

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την εκδήλωση«#Ημέρα_Καριέρας_2024»στις 23 Μαΐου 2024 και ώρα10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.,Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος

Read More »