Νέα θέση εργασίας Nanophos

https://career.uoi.gr/

Περιγραφή εταιρείας 

Η NanoPhos ΑΕ ιδρύθηκε το 2005 στο Λαύριο Αττικής και είναι μια τεχνολογική εταιρεία που αναπτύσσει, συνθέτει και προμηθεύει έξυπνες συνθέσεις επιχρισμάτων (coatings) για τους κλάδους των κατασκευών, της ναυτιλίας, των ανανεώσιμων και αμυντικών έργων. Πολλά από τα προϊόντα της είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, υψηλής ποιότητας και φιλικά προς το περιβάλλον – όλα αναπτύσσονται εσωτερικά. Η εταιρεία έχει λάβει πολλά διεθνή βραβεία και αναγνωρίζεται για την αποτελεσματικότητά της, την οικολογική συνείδηση και τον καινοτόμο χαρακτήρα της.

Περιγραφή ρόλου

Η προσφερόμενη θέση είναι πλήρους απασχόλησης στο Λαύριο Αττικής, Ελλάδα, για Επιστήμονα Έρευνας & Ανάπτυξης (Χημικός, Επιστήμονας Υλικών ή παρόμοιο). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και θα αναπτύξει ή βελτιώσει νέα έξυπνα υλικά, σκευάσματα επιχρισμάτων (coating formulations) και διαδικασίες παραγωγής υπό την καθοδήγηση του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου & Διευθυντή Καινοτομίας, χρησιμοποιώντας διάφορες επιστημονικές τεχνικές. Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για εργαστηριακή εργασία, την αντιμετώπιση προβλημάτων, την τεκμηρίωση δεδομένων και την ανάπτυξη σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η σημαντική εμπειρία σε διεργασίες sol-gel και μεθόδους σύνθεσης νανοϋλικών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση πρόσληψης. Η θέση απαιτεί επίσης εμπειρία στην υποβολή, διαχείριση και αναφορά Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις συγγραφής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ληφθούν υπόψη σημαντικά.

Ειδικές δεξιότητες για την επιχείρηση

– Άριστες αναλυτικές δεξιότητες για την υποστήριξη έρευνας στο χώρο της χημείας, και ειδικά στην Επιστήμη των Υλικών.

– Προηγούμενη εμπειρία στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) με τη διαχείριση πολλών έργων ταυτόχρονα και αποτελεσματικά, ακόμη και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.

– Εξειδίκευση σε εργαστηριακές τεχνικές όπως σύνθεση, χαρακτηρισμός και ανάλυση υλικών.

– Απαιτείται αποδεδειγμένη γνώση χημείας και διεργασιών sol-gel.

– Εμπειρία με νανοϋλικά.

– Εξοικείωση με τον ποιοτικό έλεγχο και τις δραστηριότητες παραγωγής μεγάλης κλίμακας, όπως δοκιμή, ανάλυση και επαλήθευση ότι τα προϊόντα πληρούν τα καθιερωμένα πρότυπα.

– Εμπειρία σε χημικές συνθέσεις, πρώτες ύλες και χημικές ουσίες αποτελεί επιπλέον προσόν.

– Προαπαιτείται διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη της χημείας, ή επιστήμης υλικών ή σχετικό πεδίο.

– Προαπαιτείται εμπειρία στη συγγραφή, υποβολή, και διαχείριση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων.

– Εμπειρία στη συγγραφή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό προσόν.

Προώθηση του βιογραφικού σας σημειώματος μαζί με συνοδευτική επιστολή στο info@nanophos.com

Ημέρες Καριέρας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Στις 23/05/2024 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Κατσούρας. Εκεί συναντήθηκε με πολλές εταιρείες του χώρου

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή

Read More »

Ημέρα_Καριέρας_2024

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την εκδήλωση«#Ημέρα_Καριέρας_2024»στις 23 Μαΐου 2024 και ώρα10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.,Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος

Read More »