Συνέντευξη Προέδρου Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών – Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων Κ. Απόστολου Αυγερόπουλου

Ερώτηση: Κύριε Καθηγητά Απόστολε Αυγερόπουλε, με πολλή χαρά σας παίρνω αυτή τη συνέντευξη διότι εκτός από απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών είχα τη τιμή να σας έχω και υπεύθυνο καθηγητή στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό μου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για την πορεία σας στο Τμήμα μέχρι αυτή τη στιγμή όπου και διατελείτε Πρόεδρος.
Απάντηση: Αγαπητέ Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία αυτής της
συνέντευξης. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σε έχω μέλος του Εργαστηρίου Επιστήμης & Τεχνολογίας Πολυμερών του οποίου διατελώ Διευθυντής τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής προπτυχιακής εργασίας σου όσο και για την ερευνητική δραστηριότητα σου για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικού διπλώματος. Εγώ ήρθα στο Τμήμα αρχές Νοεμβρίου 2002 έχοντας παραιτηθεί από θέση Δημοσίου στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Αρχικά δούλεψα ως διδάσκων με το ΠΔ407/80 και τον Απρίλιο του 2003 ήρθε ο διορισμός μου στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί Θητεία. Τον Φεβρουάριο 2007 μονιμοποιήθηκα στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, τον Μάιο του 2009 εξελίχθηκα στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και από τον Αύγουστο του 2013 έως και σήμερα κατέχω την βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχω διατελέσει μεταξύ άλλων: Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος (1/9/2009-31/8/2011), Πρόεδρος του Τμήματος (1/9/2011-31/12/2012, 1/9/2020-31/8/2022 και
1/9/2022-σήμερα με θητεία που λήγει στις 31/8/2024), εκλεγμένο εσωτερικό μέλος του
Πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1/2/2013-31/8/2017),
Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Ε.Τ.Ε.Π.Η.) Α.Ε. ως μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έναρξη καθηκόντων από 1 η Ιουλίου 2016 με λήξη θητείας: 30 η Ιουνίου 2021, αλλά έλαβα παράταση έως και 29 η Νοεμβρίου 2021 οπότε και συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ.) κ.λπ.


Ερώτηση: Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999, ποια θεωρείτε ότι ήταν τα λάθη που έγιναν κατά τη ίδρυση του Τμήματος όσο αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα;
Απάντηση: Δεν υπήρχαν πολλά λάθη. Αυτά που υπήρχαν όμως ήταν ιδιαίτερα ουσιαστικά. Το Τμήμα ιδρύθηκε με 5ετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εφάμιλλο όλων των υπόλοιπων πολυτεχνικών Τμημάτων και Σχολών της Ελληνικής Επικράτειας. Στην αρχική ονομασία του Τμήματος «Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών» δεν υπήρχε η λέξη «Μηχανικών» ή «Μηχανικοί» και αυτό οδήγησε σε προβλήματα αφού την ίδια ονομασία έχει και το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης που είναι 4ετούς φοίτησης. Δεν υπήρξε αρχική ενημέρωση, διάλογος και συνεννόηση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την ίδρυση του Τμήματος. Τα δύο αυτά προβλήματα είχαν σαν αποτέλεσμα την έναρξη από το 2005 και μετά μίας ιδιαίτερα χρονοβόρας διαδικασίας για την ένταξη των αποφοίτων στο Τ.Ε.Ε. που κατέστη δυνατό από τον 9/2017 με τους πρώτους αποφοίτους να εντάσσονται στο Τ.Ε.Ε. από το 2018 και μετά. Μεσολάβησε μετονομασία του Τμήματος σε «Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών» το 2009, η πρόσληψη σε κενές θέσεις ΔΕΠ υποψηφίων με πρώτο πτυχίο μία από τις βασικές ειδικότητες Μηχανικού (Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Μεταλλειολόγου Μηχανικού) ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των διδασκόντων σε 51%, η ίδρυση εργαστηρίων που σχετίζονται με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού, η αλλαγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πέντε φορές με την ένταξη μαθημάτων που υποδείχθηκαν από την Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας του Τ.Ε.Ε. (Χημική Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία ΙΙ, Φυσικές Διεργασίες, Χημικές Διεργασίες και Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών), η ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η μετατροπή του Τμήματος Πληροφορικής σε Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ώστε η νεοσύστατη Πολυτεχνική Σχολή το 2017 να απαρτίζεται από 3 Τμήματα όπως προβλέπεται.
Βλέπετε λοιπόν πως κάποια λάθη έστω και ελάχιστα αποδείχθηκαν ουσιαστικά για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος.


Ερώτηση: Στη συνέχεια έγιναν κάποιες προσπάθειες με αλλαγές του ονόματος του τμήματος και του οδηγού σπουδών, μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό;
Απάντηση: Όπως ανέφερα και στην απάντηση του προηγούμενου ερωτήματος σας έγινε πλήθος ενεργειών από τις διοικήσεις του Τμήματος με αρωγό την κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ώστε να πραγματοποιηθεί μετονομασία του Τμήματος σε «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» το 2009, η πρόσληψη σε κενές θέσεις ΔΕΠ υποψηφίων με πρώτο πτυχίο μία από τις βασικές ειδικότητες Μηχανικού (Χημικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Μεταλλειολόγου Μηχανικού) ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των διδασκόντων σε 51%, η ίδρυση εργαστηρίων που σχετίζονται με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού, η αλλαγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών πέντε φορές με την ένταξη μαθημάτων που υποδείχθηκαν από την Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας του Τ.Ε.Ε. (Χημική Θερμοδυναμική, Φυσικοχημεία ΙΙ, Φυσικές Διεργασίες, Χημικές Διεργασίες και Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών και Διεργασιών), η ίδρυση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η μετατροπή του Τμήματος Πληροφορικής σε Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ώστε η νεοσύστατη Πολυτεχνική Σχολή το 2017 να απαρτίζεται από 3 Τμήματα όπως προβλέπεται.
Βλέπετε λοιπόν πως κάποια λάθη έστω και ελάχιστα αποδείχθηκαν ουσιαστικά για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος.


Ερώτηση: Έπειτα από μεγάλη προσπάθεια του Τμήματος, δική σας προσωπικά και του
συλλόγου των αποφοίτων, πλέον οι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών συμπεριλαμβάνονται στο νέο προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών, από εκεί δηλαδή που αντλούνται οι ειδικότητες για τις προκηρύξεις, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια ώστε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα να γίνουν Νόμος του Κράτος (ΦΕΚ) όπου πλέον θα είμαστε πλήρως καλυμμένοι, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό;
Απάντηση: Όντως, η ειδικότητα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών εντάχθηκε στο
προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών και βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για έλεγχο και πιθανή οριστικοποίηση. Είμασταν πολλοί τυχεροί φέτος αφού λήφθηκε και νέα απόφαση από την Διοικούσα του κεντρικού Τ.Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, με βάση τις αποφάσεις της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε. προκύπτουν τα εξής:
Με απόφαση της Διοικούσας του Τ.Ε.Ε. υπ. Αριθμ. Α140/Σ39/2018 (Διαύγεια:
ΑΔΑ_728846Ψ842-ΣΥΜ) έχει αποδοθεί στους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών το γενικό μέρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Χημικού Μηχανικού και συγκεκριμένα, με βάση την παράγραφο 2, άρθρο 8, ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018, Π.Δ. 99, τα δικαιώματα «δ έως και μγ», ενώ αναφέρεται στην ίδια απόφαση ότι: «το γενικό μέρος (άρθρα 1 και 2 του ΦΕΚ τ. Α’ 187/05-11-2018, Π.Δ. 99) ισχύει βέβαια και για τους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
Με την πρόσφατη απόφαση Α38/Σ12/2022 (Διαύγεια: ΑΔΑ_ΩΖ6Ε46Ψ842-ΙΗΞ) της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. αποφασίστηκε η απονομή εξειδικευμένων δικαιωμάτων στον τομέα των Υλικών «α έως και μ», σε αντιστοιχία με την παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, οπότε και ολοκληρώθηκαν τα Δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με την βασική Ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών.
Τα ανωτέρω εντάσσονται στην σχετική βεβαίωση συνάφειας που μπορεί να λάβει ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε απόφοιτος/η από την Γραμματεία του Τμήματος. Επιπλέον, έχουν γίνει προσπάθειες προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδομών και παιδείας ώστε να καταλήξουν οι αποφάσεις αυτές σε πιθανό ΦΕΚ, ενώ έχουν προκύψει και συζητήσεις για να προκύψει και νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ειδικότητα Μηχανικού όπου θα εντάσσεται ξεκάθαρα και η ειδικότητα του Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Ας ελπίσουμε για την άμεση επιτυχή έκβαση.


Ερώτηση: Επίσης έχει γίνει και η προσπάθεια από το Τμήμα της ένταξης των αποφοίτων σε εκπαιδευτικό κλάδο πείτε μας δυο λόγια και γι’ αυτό;
Απάντηση: Μας έχει σταλεί έγγραφο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να ετοιμάσουμε ένα νέο φάκελο που θα πρέπει αναλυτικά να αναφέρουμε ποια μαθήματα θα μπορούν οι απόφοιτοι να διδάσκουν με βάση τα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού σε συνδυασμό με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Η όλη προσπάθεια θα σχετίζεται με την πιθανή ένταξη στο ΠΕ85 των Χημικών Μηχανικών. Ο φάκελος δεν έχει κατατεθεί ακόμα λόγω άλλων υποχρεώσεων αλλά θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί άμεσα εντός του πρώτου τριμήνου 2023.


Ερώτηση: Η τελευταία πιστοποίηση του Τμήματος έγινε το 2020, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τα συμπεράσματα αυτής της αξιολόγησης;
Απάντηση: Πραγματοποιήθηκε όντως πρόσφατη πιστοποίηση του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Όλοι οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν πλήρως, η ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έδρασε με πλήρως επαγγελματικό τρόπο και σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατατέθηκε φάκελος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και εισηγήσεις. Η πιστοποίηση έλαβε χώρα δυστυχώς διαδικτυακά (λόγω της πανδημίας) τον Δεκέμβριο 2020 και συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι με σημαντικές θέσεις σε ιδρύματα και εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και υπεύθυνοι εταιριών που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. Η 5μελής επιτροπή πιστοποίησης είχε μελετήσει λεπτομερώς όλο τον φάκελο και μας έκανε κάποιες συστάσεις που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, η Έκθεση Πιστοποίησης και στα δέκα (10) κριτήρια που αξιολογήθηκαν ήταν λεπτομερής, εμπεριστατωμένη, ιδιαίτερα περιγραφική και το κάθε κριτήριο αξιολογήθηκε με βάση τα στοιχεία του φακέλου που είχε υποβληθεί αλλά και τις συνεντεύξεις-συναντήσεις των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης με την ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον Πρόεδρο του Τμήματος, την ΟΜ.Ε.Α., τους διδάσκοντες του Τμήματος, τους προπτυχιακούς φοιτητές, τους αποφοίτους και τους εκπροσώπους εξωτερικών φορέων. Με βάση την υποβληθείσα Έκθεση Πιστοποίηση προέκυψε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας, το επίπεδο γνώσεων που προσφέρεται, την σύνδεση των προπτυχιακών φοιτητών με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και γενικότερα την ποιότητα εκπαίδευσης από το προσωπικό του Τμήματος σε προπτυχιακό αλλά και σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί το αποτέλεσμα της πιστοποίησης όπου αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
(ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών συμμορφώνεται πλήρως σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘ.Α.Α.Ε. (Εθνική Αρχή Ανώτατης
Εκπαίδευσης) και τις αρχές διασφάλισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.


Ερώτηση: Ολοκληρώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους υποψήφιους φοιτητές, στους εν ενεργεία φοιτητές και στους αποφοίτους του Τμήματός μας;
Απάντηση: Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών είναι ένα δυναμικό Τμήμα με συνεχή δυνατότητα εξέλιξης και την τελευταία διετία ανεβάζει τις βάσεις εισακτέων αργά μεν αλλά με σταθερό ρυθμό. Θα γίνεται συνεχή προσπάθεια διαφήμισης και διάχυσης σημαντικών αποτελεσμάτων. Είμαστε τυχεροί στο Τμήμα αφού όλα τα μέλη του είναι ιδιαίτερα δραστήρια επιστημονικά και ερευνητικά και επιθυμούν την συνεχή αναβάθμιση και εξελιξιμότητα. Στόχος μας είναι να διδάσκουμε και να μεταφέρουμε γνώση επίκαιρη, μοντέρνα, καινοτομική ώστε να προκύπτουν ποιοτικοί/ές απόφοιτοι/ες. Για τους/τις εν ενεργεία φοιτητές/τριες όλο το Τμήμα είναι στην διάθεσή τους διότι θεωρούμε και επιβεβαιώνουμε ανά πάσα στιγμή ότι είμαστε φοιτητοκεντρικό Τμήμα όπου ο/η φοιτητής/τρια έχει πλήθος δικαιωμάτων και συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Τόσο η Διοίκηση του Τμήματος, όσο το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι πάντα στην διάθεση των εν ενεργεία φοιτητών/τριων αλλά και των αποφοίτων. Προσβλέπω στα καλύτερα και είμαι σίγουρος για την περαιτέρω ανελικτική πορεία του Τμήματος.

Υπενθύμιση προς συναδέλφους (Γεώργιος Λιόντος): Θα ακολουθήσουν και άλλες συνετεύξεις και ελπίζω να τις βρίσκετε ενδιαφέρουσες! Μην ξεχνάτε ότι το site σας δίνει την επιλογή σχολιασμού και like!

Ημέρες Καριέρας Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Στις 23/05/2024 Πραγματοποιήθηκαν οι Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων όπου ήταν προσκεκλημένος ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθανάσιος Κατσούρας. Εκεί συναντήθηκε με πολλές εταιρείες του χώρου

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ), η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος (ΣΤΑΕ), συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η συμβολή

Read More »

Ημέρα_Καριέρας_2024

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει την εκδήλωση«#Ημέρα_Καριέρας_2024»στις 23 Μαΐου 2024 και ώρα10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.,Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος

Read More »