ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο του Αλίμου :
                                                           CHEMICAL ANALYST
                                                       (Κωδ.: CA_ALIMOS_2022)
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του Χημείου του εργοστασίου και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 • Πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων Α΄ υλών και τελικών προϊόντων
 • Εκτέλεση ενόργανων αναλύσεων (HPLC, GC, IR, TOC)
 • Παρακολούθηση προγράμματος βαθμονόμησης και συντήρησης αναλυτικών οργάνων του
   εργαστηρίου.
 • Διερεύνηση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την ανάλυση και επίλυση αυτών.
Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ (Χημικών /Φαρμακοποιών/Τεχνολόγων Τροφίμων)
 • Απαραίτητη αναλυτική εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλική γλώσσας
 • Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

https://recruitment.applymycv.gr/el/famar/ad/24540

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: