Μηχανικός ως Υπεύθυνος Προμηθειών

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ – Επιστήμες

ΛΑΡΙΣΑ

Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

O όμιλος TEDRA, με κύριο αντικείμενο τα τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα, αναζητά ενεργά έναν δυναμικό και αφοσιωμένο επαγγελματία για μια πολλά υποσχόμενη καριέρα ως Υπεύθυνο Τμήματος Προμηθειών στην Λάρισα.

Ειδικότητα/ Θέση: Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση τμήματος προμηθειών και αγορών υλικών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
 • Αξιολόγηση προμηθευτών και διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων
 • Διενέργεια διαπραγματεύσεων για την επιλογή προσφοράς
 • Συνεργασία με τους Διευθυντές Έργων για τη διασφάλιση της σαφήνειας των προδιαγραφών και των προσδοκιών της εταιρείας
 • Υποστήριξη τμήματος μελετών
 • Προκοστολόγηση έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή Διαχείρισης έργων (Project Manager)
 • 3 έτη εργασιακή εμπειρία σε Τεχνική εταιρία σε θέση υπεύθυνου τμήματος προμηθειών
 • Επιθυμητή η κατοχή μελετητικού πτυχίου ή κατασκευαστικού πτυχίου ΜΕΚ
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, των εφαρμογών MS Word, MS Powerpoint ,MS Excel και Autocad (επιθυμητή η γνώση χρήσης προγραμμάτων ERP)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά – προφορικά)

Ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά:

 • Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών
 • Η ακεραιότητα – αξιοπιστία

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικού: https://gr.indeed.com/jobs?q=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaign=dt&vjk=4fb975d27806e505

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: