«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας»MIS 5076636

Έκτακτο επίδομα 1950 ευρώ σε χιλιάδες απόφοιτους οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

Η προϋπόθεση είναι για τα 1950 ευρώ μέσω voucher κατάρτισης οι απόφοιτοι Τεχνικών ή Πολυτεχνικών έως 29 ετών να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ

Το ΤΕΕ-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας» με Κωδικό MIS 5076636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».  

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: