ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΣΜΕΥ

Νέα θέση εργασίας από την εταιρεία Dichem Polymers SA.

Η εταιρεία Dichem Polymers SA. Η δραστηριότητά μας είναι τεχνικές πωλήσεις χημικών πρώτων υλών  στην Βιομηχανία χρωμάτων, coatings , polyurethane , agrochemicals , ασφαλτικά και γενικότερα σε βιομηχανικές εφαρμογές . Ενδιαφερόμαστε για αποφοίτους της σχολής σας με όρεξη και γνώσεις  να απασχοληθούν στην εταιρία μας . Αν έχετε την καλοσύνη αναρτήστε το ενδιαφέρον μας  σε κάποιον πίνακα ανακοινώσεων της σχολής ή μέσω κάποιας άλλης επικοινωνίας […]