ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ. 24-11-2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι

1) Αναφορικά με το ζήτημα της εγγραφής των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και την υπ’ αριθ, πρωτ.20679/ 19/07/2021 απάντηση του σώματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 15/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) – Τμήμα Γ’, δεν τίθεται ζήτημα μη ένταξής μας σε αυτό, καθώς, όπως στο εν λόγω σκεπτικό αναφέρεται επί λέξει: «…… δεν μας γνωστοποιήθηκαν ουσιαστικοί και πραγματικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τον περιορισμό της άσκησης της εν λόγω  δραστηριότητας από συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών» (σελίδα 2-3 Γνωμοδότησης).

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια Γνωμοδότηση: «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β` 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει….» (σελίδα 4 Γνωμοδότησης).

Σε πρόσφατη επικοινωνία μας με τον νομικό σύμβουλο που έχει γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενημερωθήκαμε πως επίκειται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ωστόσο δεν έχουμε ξεκάθαρη ενημέρωση για το θέμα και τον χρονικό ορίζοντα έκδοσης της εν λόγω ΥΑ και γι αυτό τον  λόγο αποστείλαμε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο αντίστοιχο Υπουργείο, το  Σώμα Επιθεωρητών και ελεγκτών, τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε, την πρυτανεία αλλά και το Τμήμα.

2) Με βάση την υπ. αριθ. Α140/Σ39/2018 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών αποδόθηκαν στην ειδικότητά μας τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν όλοι οι διπλωματούχοι Χημικοί μηχανικοί. Στη φάση αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα η “Β ενότητα” των δικαιωμάτων, δηλαδή όλων εκείνων των ειδικών δραστηριοτήτων των οποίων η άσκηση ρυθμίζεται νομοθετικά και τα οποία δύναται να ασκούν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών.

Δεδομένης της απόφασης του ΤΕΕ για ένταξη της ειδικότητάς μας στην Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσουν  τις αποφάσεις – απόψεις της Επιτροπής επί του συγκεκριμένου θέματος και γι αυτό τον λόγο αποστείλαμε σχετικό έγγραφο προς την Επιστημονική Επιτροπή Χημικών Μηχανικών σε συνεργασία με το Τμήμα.

Επίσης εκφράσαμε  την επιθυμία μας για συμμετοχή εκπροσώπων της ειδικότητάς μας σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω οι θέσεις μας.

3) Αναφορικά με την εγγραφή συναδέλφων νέων μελών  στον σύλλογο, να σας ενημερώσουμε πως είμαστε στην διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ έτσι ώστε να μπορούμε με την εγγραφή σας να σας αποδίδουμε και την νόμιμη απόδειξη. Λίγο ακόμη υπομονή!!!!

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κατσούρας

Δράσεις του Συλλόγου Εως Σήμερα

Συνάδερφοι στο παρακάρω αρχείο PDF εμφανίζονται συνοπτικά οι δράσεις του συλλόγου έως και σήμερα και οι μελλοντικοί μας στόχοι.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για Δικαίωμα Υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τελική γνωμοδότηση ΝΣΚ απο τις 18/01/21. Αριθμός γνωμοδότης 15, έτος 2021″η δραστηριότητα αυτή ασκείται απο διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν δικαίωμα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης. Μένει να γίνει υπουργική απόφαση.

2ο Διαδραστικό Σεμινάριο ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο κύκλος των σεμιναρίων συνεχίζεται, στο σεμινάριο αυτή την φορά θα μιλήσουν Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών που εργάζονται σε εταιρείες όπως η Johnson&Johnson, ιδιωτεύουν ως μηχανικοί επιστήμης υλικών στην αγορά της Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αλλά και η εταιρεία Πίνδος, επίσης από το Τμήμα θα μιλήσει η κυρία Αγγελική Λεκάτου καθηγήτρια που είναι υπεύθυνη επαγγελματικών ζητημάτων. Θα προβληθεί live στο κανάλι μας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl1Y2doNfU3GX0MhKJPKBmw την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 μμ.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της Επιστήμης της Μηχανικής των Υλικών τόσο σε αποφοίτους συναδέλφους αλλά και σε μελλοντικούς απόφοιτους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φήμης της τοπικής Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και της μοναδικής Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στον Ελλαδικό Χώρο. Να είμαστε όσοι το δυνατόν περισσότεροι έτσι ώστε να είναι επιτυχημένο και αυτό, με στόχο να επαναληφθεί φιλοξενώντας και άλλες εταιρείες του χώρου!!!

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 2o Διαδραστικό Σεμινάριο ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ. "Μεγάλοι Φορείς Απασχόλησης Μηχανικών και Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών" Ομιλητές: Δρ. Δημητρίου Δημήτριος, Πρόεδρος του Επιμελητήριου Ιωαννίνων Λεκάτου Αγγελική, Καθηγήτρια στο T.M.E.Y Στεφανίδου Κωνσταντίνα, WW Senior Engineering Materials Manager, Johnson & Johnson Δρ. Πολυμερόπουλος Γεώργιος, Senior Polymers Material Engineer, Johnson & Johnson Δρ. Πατσιάς Απόστολος, Head of Microbiology Laboratory at Pindos Κασέρης Δημήτρης Παναγιώτης, Μηχανικός Επιστήμης Υλικών Live: στο κανάλι του Συλλόγου στο You Tube h/bM nieaTиpo DASEON ΝΗΚΑΝΚΩΝ CNUSTHANM Chemical Johmonagohnon πίνδος SANNINEN Δευτέρα 28/06/21 και ώρα 18:00"

Επιστολή στον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής με θέμα «Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών»

Σας παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε ο σύλλογος προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, σχετικά με την έκδοση ΦΕΚ. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, Υποδομών, Ενέργειας, Παιδείας και Τ.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών

Επιστήμης Υλικών»

ΘΕΜΑ: «Έκδοση ΦΕΚ με τα νόμιμα δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών
Επιστήμης «
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Βουλής,
Επανερχόμαστε στο θέμα και ζητούμε να ακούσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
κλάδος και συγκεκριμένα το τμήμα μας, γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη μέχρι τώρα δράση
σας στο χώρο αλλά και στην τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων, επικαλούμαστε τις ιδιαίτερές
σας ευαισθησίες στο ζήτημα των νέων επιστημόνων, ως νέοι επιστήμονες και εμείς.
Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
Σχετικά με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των
Υλικών όπου ακόμα δυστυχώς δεν έχει δοθεί οριστική λύση, βάση της Α141/Σ39/2018
(ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων
Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του
Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί σε επικοινωνία με
όλους τους αρμόδιους φορείς (ΣΕΠΕ, Μητρώο Μελετητών, ΜΕΚ, Μητρώο Ενεργειακών
Επιθεωρητών κ.α.) ότι ουδεμία πραγματική κατοχύρωση προσφέρουν στους αποφοίτους
διπλωματούχους Μηχανικούς Υλικών και ότι δεν έχουν παρά γνωμοδοτική ισχύ σε σχέση με
τα δικαιώματα που θεωρεί το ΤΕΕ ότι θα έπρεπε να μας αποδοθούν από την Ελληνική
πολιτεία, με άμεσο αποτέλεσμα αυτού την άρνηση όλων των φορέων να μας εγγράψουν στα
μητρώα τους και ως ετούτου την αθέμιτη παρεμπόδιση άσκησης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των αποφοίτων μας από το Ελληνικό κράτος.Όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του ΤΕΕ
παραμένουν για τους αποφοίτους μας χωρίς ισχύ και χωρίς να προσδίδουν καμία ουσιαστική
κατοχύρωση δικαιωμάτων, ενώ και η απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με το β’ σκέλος για τα
εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εκκρεμεί,
απαράδεκτα και αναιτιολόγητα χωρίς τελεσίδικη απόφαση για χρονικό διάστημα 3 ετών,
χωρίς καμία χρονική πρόβλεψη από μεριάς του ΤΕΕ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον των
αποφοίτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών αλλά και την προάσπιση των έννομων
συμφερόντων των μελών μας, ζητάμε από το Υπουργείο Υποδομών, Παιδείας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και από όλα τα
συναρμόδια υπουργεία, ως προς το θέμα της Ρύθμισης του Επαγγέλματος του Μηχανικού,
την άμεση επίλυση του θέματος με έκδοση ΦΕΚ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που να αναφέρει τουλάχιστον το σύνολο των δικαιωμάτων
που μας αποδίδονται βάση της Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του
ΤΕΕ η οποία μας αποδίδει τα εξής δικαιώματα ως μέρος των δικαιωμάτων της Παραγράφου 2
του Άρθρου 8 του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών στα οποία δικαιούμαστε βάση των
γνωμοδοτήσεων του ΤΕΕ, να έχουμε επαγγελματική κατοχύρωση με αναδρομική ισχύ και τα
οποία σας παραθέτουμε:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
δ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης
μετάλλων και κραμάτων.
ε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας
μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.
στ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών,
κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου,
μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ..
ια. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.
ιβ. Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών.
ιγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων.
ιδ. Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία
των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
ιστ. Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας.
ιη. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου
απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών
χώρων.
ιθ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και
Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.
κθ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων,υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση
σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε
δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών,
κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα
με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα
αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).
λα. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.
λγ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.
μα. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
και ποιότητας
μβ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης.
μγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).
Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
α. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών
παραγωγής υλικών και ειδικών χρήσεων υλικών
β. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
τρωτότητας και διακινδύνευσης στον τομέα των υλικών)
γ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων,
εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι (στον
τομέα των υλικών)
ζ. Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυπηρετικού
εξοπλισμού διεργασιών στις μονάδες και εγκαταστάσεις παραγωγής
υλικών
η. Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργασιών στις μονάδες
παραγωγής υλικών
ιζ. Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα,
εγκαταστάσεις παραγωγής υλικών και υλικά.κζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από
απορρίματα και απόβλητα.
λβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και
εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών
μονάδων και
εγκαταστάσεων παραγωγής υλικών / κτηριακών εγκαταστάσεων
λδ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. (στον τομέα των υλικών)
λε. Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας (στον τομέα των υλικών)
μ. Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Μονάδων
Παραγωγής ή Διαχείρισης Υλικών».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με γνώμονα την προάσπιση των έννομων αλλά και
οικονομικών συμφερόντων των μελών μας, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών, ζητάμε από το κράτος την έκδοση ΦΕΚ με τα μέχρι τώρα δικαιώματα
μας και με αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο θεωρούμε αυτονόητο αλλά δεν είναι δυστυχώς ότι
δηλαδή τα μέλη μας Διπλωματούχοι Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών, εντάσσονται με
απόφαση Διοικούσας του Τ.Ε.Ε., μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για
τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κατηγορία των Χημικών Μηχανικών
Θεωρούμε πως εσείς με το κύρος που σας διακατέχει αλλά και το ενδιαφέρον για την Τοπική
Πολυτεχνική Σχολή αλλά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα καταφέρετε να δώσετε λύση
στα προβλήματα που μας ταλανίζουν χρόνια τώρα!!!!

Λήψη της επιστολής στον παρακάτω σύνδεσμο:

1ο Διαδραστικό Σεμινάριο

Στο σεμινάριο θα μιλήσουν Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών που εργάζονται σαν υπεύθυνοι παραγωγής σε μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος όπως η MEGAPLΑST αλλά και του εξωτερικού όπως η GoodFellow. Συγκεκριμένα, ομιλητές θα είναι οι: Δρ. Χρήστος Ντάρας και Δρ. Αφροδίτη Τόμου ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρόεδρος του ΤΜΕΥ καθηγητής κ. Αυγερόπουλος Απόστολος και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου κ. Λυκοτραφίτης Ιωάννης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη της Επιστήμης της Μηχανικής των Υλικών τόσο σε αποφοίτους συναδέλφους αλλά και σε μελλοντικούς απόφοιτους, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φήμης της τοπικής Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και της μοναδικής Πολυτεχνικής Σχολής  Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στον Ελλαδικό Χώρο. 

Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  26  Μαΐου 2021 και ώρα 18,00 μμ.Θα προβληθει live στο κανάλι μας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCl1Y2doNfU3GX0MhKJPKBmw

Σας ευχαριστούμε —
Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών «ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ»Έδρα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο, Αίθουσα Π22

www.pasmey.com

pasmeycontact@gmail.com

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να σας ενημερώνουμε όσον το δυνατόν καλύτερα για τις δράσεις του συλλόγου μας, τωρινές και μελλοντικές, ετοιμάσαμε την παραπάνω παρουσίαση με σκοπό να δείτε από πρώτο χέρι τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας και να έχουμε ένα πλαίσιο να συζητήσουμε για την πορεία και το μέλλον του συλλόγου.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών

Επί τάπητος τα δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των ΥλικώνΤα επαγγελματικά δικαιώματα πρόσβασης των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκτός από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, ο πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ Αθανάσιος Κατσούρας και ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος.Ο κλάδος της Επιστήμης των Υλικών τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων, συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.Το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής με τους αποφοίτους του ωστόσο να παραμένουν χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες ομαλής ένταξης και κατάλληλης απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα προβλήματα αυτά και οι διαρκείς προσπάθειες του Συλλόγου και του Τμήματος συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται στο πλευρό του κλάδου.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Πηγή: Δήμος Ιωαννίνων.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Συνάδελφοι καλησπέρα, θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως μετά από σχετικό έγγραφο του συλλόγου που ξαναστείλαμε προς το ΥΠΕΝ σχετικά με την μη εγγραφή στα μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών, το θέμα μας παραπέμφθηκε στο ΝΣΚ (νομικό συμβούλιο του κράτους) για τελική γνωμοδότηση (δείτε το σχετικό έγγραφο στον παρακάτω σύνδεσμο), επίσης στάλθηκε σχετικό έγγραφο προς το επαγγελματικό τμήμα του ΤΕΕ αλλά και προς τον Πρόεδρο έτσι ώστε να ζητηθεί στην επόμενη διοικούσα. Το θετικό είναι ότι το θέμα μας ξαναβρήκε στο προσκήνιο, αλλά γενικά η απόφαση του ΝΣΚ αργεί.

Παραχώρηση έδρας στο σύλλογο και Ευχαριστήρια επιστολή

Η συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στην συνεδρίασή της αριθ. 355/08.09.2020 μας παραχωρεί ως έδρα του συλλόγου το γραφείο τηλεδιασκέψεων του ΤΜΕΥ αίθουσα Π22 στο μεταβατικό κτίριο, Α όροφος.

Σαν σύλλογος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το τμήμα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ Α. Αυγερόπουλο.