ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να σας ενημερώνουμε όσον το δυνατόν καλύτερα για τις δράσεις του συλλόγου μας, τωρινές και μελλοντικές, ετοιμάσαμε την παραπάνω παρουσίαση με σκοπό να δείτε από πρώτο χέρι τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας και να έχουμε ένα πλαίσιο να συζητήσουμε για την πορεία και το μέλλον του συλλόγου.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών

Επί τάπητος τα δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των ΥλικώνΤα επαγγελματικά δικαιώματα πρόσβασης των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών τέθηκαν επί τάπητος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκτός από τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, ο πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ Αθανάσιος Κατσούρας και ο πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Απόστολος Αυγερόπουλος.Ο κλάδος της Επιστήμης των Υλικών τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων, συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.Το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής με τους αποφοίτους του ωστόσο να παραμένουν χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες ομαλής ένταξης και κατάλληλης απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα προβλήματα αυτά και οι διαρκείς προσπάθειες του Συλλόγου και του Τμήματος συζητήθηκαν στη σημερινή συνάντηση, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται στο πλευρό του κλάδου.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Πηγή: Δήμος Ιωαννίνων.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Συνάδελφοι καλησπέρα, θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως μετά από σχετικό έγγραφο του συλλόγου που ξαναστείλαμε προς το ΥΠΕΝ σχετικά με την μη εγγραφή στα μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών, το θέμα μας παραπέμφθηκε στο ΝΣΚ (νομικό συμβούλιο του κράτους) για τελική γνωμοδότηση (δείτε το σχετικό έγγραφο στον παρακάτω σύνδεσμο), επίσης στάλθηκε σχετικό έγγραφο προς το επαγγελματικό τμήμα του ΤΕΕ αλλά και προς τον Πρόεδρο έτσι ώστε να ζητηθεί στην επόμενη διοικούσα. Το θετικό είναι ότι το θέμα μας ξαναβρήκε στο προσκήνιο, αλλά γενικά η απόφαση του ΝΣΚ αργεί.

Παραχώρηση έδρας στο σύλλογο και Ευχαριστήρια επιστολή

Η συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στην συνεδρίασή της αριθ. 355/08.09.2020 μας παραχωρεί ως έδρα του συλλόγου το γραφείο τηλεδιασκέψεων του ΤΜΕΥ αίθουσα Π22 στο μεταβατικό κτίριο, Α όροφος.

Σαν σύλλογος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το τμήμα και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κ Α. Αυγερόπουλο.

Επιστολή Συναδέλφου στο Τμήμα και στο ΤΕΕ για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και την μη ένταξη μας στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Θέμα : «Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών»

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με το ως άνω θέμα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών βάση των προβλέψεων του άρθρου 2, του ΠΔ 99/2018 περί γενικής πρόσβασης των μηχανικών – αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών στα γενικά επαγγελματικά δικαιώματα των κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής, καθώς και της υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφασης του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί στην πράξη από πολλούς αποφοίτους του τμήματος και από εμένα προσωπικά ότι τα μόνα νόμιμα επαγγελματικά δικαιώματα στο πεδίο της μηχανικής που μπορούμε να ασκήσουμε έως τώρα περιορίζονται σε εκείνα του ΠΔ 99/2018 περί γενικής πρόσβασης των μηχανικών – αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών στα γενικά επαγγελματικά δικαιώματα των κοινών δραστηριοτήτων μηχανικής.

Η υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών, έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι αντιμετωπίζεται από όλους τους φορείς σαν να έχει μόνο γνωμοδοτική ισχύ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που θεωρεί το ΤΕΕ ότι θα μπορούσαμε να ασκήσουμε, σε μελλοντικό όμως χρόνο και εφόσον εκδοθεί αντίστοιχο ΦΕΚ που ρητά να μας αναφέρει.

Για τους ανωτέρω ισχυρισμούς μου σας επισυνάπτω την απάντηση-απαγόρευση έναρξης, από το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σχετικά με το αίτημα μου για αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων βάση της λογικής ότι οι Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών δεν αναφέρονται ρητά σε κάποιο ΦΕΚ (το ΠΔ 99/2018 ή όποιο άλλο συμπληρωματικό) ως εν δυνάμει ασκούντες την δραστηριότητα αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θέλω, με πραγματική αγωνία, να ρωτήσω απευθυνόμενος καταρχήν στο τμήμα, ποιες κινήσεις έχει κάνει από το 2018 ή προτίθεται να κάνει στο μέλλον σχετικά με την έκδοση του εν λόγω ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του (σε συνεργασία και με το σύλλογο και το ΤΕΕ) και επιπλέον αν προτίθεται να διορθώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του τμήματος με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο σε όποιον ενδιαφέρεται, ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που ήδη έχουμε και ποια εκείνα που δεν έχουμε ακόμα, καθώς αυτό επηρεάζει πιθανώς, μεταξύ άλλων, την κρίση των υποψηφίων για την δήλωση του τμήματος στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ακολούθως το μέλλον τους.

Απευθυνόμενος κατά δεύτερο χρόνο στο ΤΕΕ, θα επιθυμούσα αρχικά να κάνει γνωστό στο τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του, και στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας), σχετικά με την νομική ισχύ της απόφασης υπ’ αριθμόν Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών καθώς εφόσον έχει νομική βάση, τότε η απόφαση-απαγόρευση έναρξης, από το Σώμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος σχετικά με το αίτημα μου για αναγγελία έναρξης της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, είναι πιθανόν παράνομη. Σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει το ΤΕΕ όλους τους εμπλεκόμενους ως προς το αν είναι παράνομη ή όχι κατά την κρίση του, η απόφαση αυτή του Σώματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η άρνηση αυτή είναι παράνομη, θέλω να με ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει το ΤΕΕ προκειμένου τέτοιες αποφάσεις φορέων καθώς και η συγκεκριμένη, πιθανόν παράνομη άρνηση, να αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο και επιπλέον να ενημερώσει (εμένα και κυρίως το τμήμα) σχετικά με τα βήματα που έχει κάνει από το 2018 έως σήμερα ή προτίθεται να κάνει στο άμεσο μέλλον προκειμένου, πρώτον να λάβει απόφαση σχετικά και με το β’ σκέλος για τα  εξειδικευμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, τα οποία παραμένουν αναιτιολόγητα εκτός συζητήσεως για χρονικό διάστημα άνω των 2 ετών, και δεύτερον να εκδοθεί ΦΕΚ που ρητά να αναφέρει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών βάση των αποφάσεων του ΤΕΕ.

Τελευταία επιθυμώ να θέσω προς γνώση, στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και όλων των συναρμόδιων υπουργείων, ως προς το θέμα της Ρύθμισης του Επαγγέλματος του Μηχανικού, τα ανωτέρω θέματα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στο πεδίο της μηχανικής και να ζητήσω την μέριμνα και επέμβαση τους με στόχο την κατά το δυνατόν γρήγορη επίλυση αυτών των χρόνιων προβλημάτων και την έκδοση ΦΕΚ που να αναφέρει το σύνολο των δικαιωμάτων που μας αντιστοιχούν.

Για διευκόλυνση όλων σας επισυνάπτω επιπλέον την Α141/Σ39/2018 (ΑΔΑ: 728846Ψ842-ΣΥΜ) απόφαση του ΤΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των πτυχιούχων Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών στα επαγγελματικά δικαιώματα της παραγράφου 2, του Άρθρου 8, του ΠΔ 99/2018 των Χημικών Μηχανικών.

Το πτυχίο μου είναι Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαι εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ στην βασική κατηγορία των Χημικών Μηχανικών.

Σύνδεσμος για απόφαση απαγόρευσης ένταξης Μηχανικών Υλικών στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών:

Φεκ Δημιουργίας Πολυτεχνικής Σχολής

Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτείται από 1.9.2017 και αποτελείται από τα Τμήματα: α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, και γ) Χημείας. Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εντάσσονται στην Πολυτεχνική Σχολή από 1.9.2017. Από την ίδια ημερομηνία παύει η συμμετοχή των Τμημάτων αυτών στα όργανα διοίκησης της Σχολής Θετικών Επιστημών.Παρακάτω είναι το σχετικό ΦΕΚ

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Υλικών

  1. Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Με απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ στη συνεδρίαση Νο 30/11.12.2018 καθορίστηκε η πρώτη ενότητα των δικαιωμάτων που αφορούν τους Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα των πρακτικών με την απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ υπ. Αριθμ. Α140/Σ39/2018 για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Διαύγεια: ΑΔΑ_728846Ψ842-ΣΥΜ)

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ έχουν αποδοθεί στους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών όλα τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού που αντιστοιχούν στα Υλικά καθώς και γενικότερα δικαιώματα των Μηχανικών (ενότητα Α) και εκκρεμεί η απόφαση για τα εξειδικευμένα δικαιώματα στον τομέα των υλικών (ενότητα Β).

Τα δικαιώματα αυτά έχουν αντληθεί από το Π.Δ.99/2018 , Άρθρο 8: Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού. Η ενότητα Α αφορά σε δικαιώματα που μεταφέρονται αυτούσια από το Π.Δ. 99/2018 και η ενότητα Β αφορά σε δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού όπως αναφέρονται στο Π.Δ.99, αλλά με σαφή προσδιορισμό σε ότι αφορά στον τομέα των Υλικών.

Το ΤΜΕΥ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ

04 Ιουλ. 2017


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος χαιρετίζουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τη οποία οι απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος ευχαριστούν θερμά τον Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη, για τη συνεργασία και τον εξαιρετικό συντονισμό της όλης προσπάθειας, τα μέλη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια αυτή, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, για την οριστική επίλυση και τη συνέπεια που επέδειξε, τη νυν Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Καθηγήτρια Τώνια Μοροπούλου, που εισηγήθηκε θετικά και στήριξε τα τελευταία δέκα έτη τις προσπάθειες του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, που επανεκκίνησε τη διαδικασία ένταξης σε μια περίοδο που φαινόταν ότι είχε αποκλειστεί για το Τμήμα μας η προοπτική αυτή όπως και για τη συνεχή του στήριξη τα τελευταία τρία έτη, όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ που κατανόησαν το πρόβλημα και ψήφισαν θετικά, άλλα μέλη μηχανικούς της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μας συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τη διοίκηση του ΤΕΕ Ηπείρου, που ήταν πάντα θετική στην προοπτική της ένταξης, και τους αποφοίτους μας που ένθερμα δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση του θέματος και για τη συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Η ιστορική αυτή απόφαση δικαιώνει τη σταθερή και διαχρονική θέση μας ότι το Τμήμα μας είναι ένα γνήσιο και μοντέρνο Τμήμα Μηχανικών, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού Πολυτεχνικού Τμήματος. Υπό την οπτική της νέας πραγματικότητας που πλέον διαμορφώνεται, πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή θα έχει, εκτός της επίλυσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές μας και το Πανεπιστήμιο, και υπό αυτήν την έννοια και την πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου.

Ιωάννινα, 5 Μαΐου 2017

  • Aναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  1. Δικαιώματα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Με απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ στη συνεδρίαση Νο 30/11.12.2018 καθορίστηκε η πρώτη ενότητα των δικαιωμάτων που αφορούν τους Μηχανικού Επιστήμης Υλικών. Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα των πρακτικών με την απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ υπ. Αριθμ. Α140/Σ39/2018 για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Διαύγεια: ΑΔΑ_728846Ψ842-ΣΥΜ)

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ έχουν αποδοθεί στους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών όλα τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού που αντιστοιχούν στα Υλικά καθώς και γενικότερα δικαιώματα των Μηχανικών (ενότητα Α) και εκκρεμεί η απόφαση για τα εξειδικευμένα δικαιώματα στον τομέα των υλικών (ενότητα Β).

Τα δικαιώματα αυτά έχουν αντληθεί από το Π.Δ.99/2018 , Άρθρο 8: Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού. Η ενότητα Α αφορά σε δικαιώματα που μεταφέρονται αυτούσια από το Π.Δ. 99/2018 και η ενότητα Β αφορά σε δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού όπως αναφέρονται στο Π.Δ.99, αλλά με σαφή προσδιορισμό σε ότι αφορά στον τομέα των Υλικών.

Το ΤΜΕΥ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια υπουργεία για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ

04 Ιουλ. 2017


Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος χαιρετίζουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τη οποία οι απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος ευχαριστούν θερμά τον Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιο Καψάλη, για τη συνεργασία και τον εξαιρετικό συντονισμό της όλης προσπάθειας, τα μέλη της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια αυτή, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, για την οριστική επίλυση και τη συνέπεια που επέδειξε, τη νυν Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Καθηγήτρια Τώνια Μοροπούλου, που εισηγήθηκε θετικά και στήριξε τα τελευταία δέκα έτη τις προσπάθειες του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, που επανεκκίνησε τη διαδικασία ένταξης σε μια περίοδο που φαινόταν ότι είχε αποκλειστεί για το Τμήμα μας η προοπτική αυτή όπως και για τη συνεχή του στήριξη τα τελευταία τρία έτη, όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ που κατανόησαν το πρόβλημα και ψήφισαν θετικά, άλλα μέλη μηχανικούς της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μας συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τη διοίκηση του ΤΕΕ Ηπείρου, που ήταν πάντα θετική στην προοπτική της ένταξης, και τους αποφοίτους μας που ένθερμα δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση του θέματος και για τη συνεργασία τους σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.

Η ιστορική αυτή απόφαση δικαιώνει τη σταθερή και διαχρονική θέση μας ότι το Τμήμα μας είναι ένα γνήσιο και μοντέρνο Τμήμα Μηχανικών, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού Πολυτεχνικού Τμήματος. Υπό την οπτική της νέας πραγματικότητας που πλέον διαμορφώνεται, πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή θα έχει, εκτός της επίλυσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας, και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές μας και το Πανεπιστήμιο, και υπό αυτήν την έννοια και την πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου.

Ιωάννινα, 5 Μαΐου 2017

  • Aναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας