Η Εταιρεία

Με έμβλημα την ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία, η HELLAMCO A.E πρωτοστατεί στο χώρο του Επιστημονικού Εξοπλισμού Εργαστηρίων, από την ίδρυση της το 1984, έχοντας σαν βασική δραστηριότητα, αλλά και σαν ισχυρό κίνητρο, την ολοκληρωμένη και έγκυρη παροχή άρτιων τεχνοοικονομικών προτάσεων επιστημονικού εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα. Οι προτεινόμενες λύσεις μπορεί να αφορούν από ένα πεχάμετρο και να φθάνουν μέχρι την μελέτη & την προμήθεια ολόκληρου του εξοπλισμού ενός εργαστηρίου ή και εργαστηρίων, με το «κλειδί στο χέρι» (Turn-Key Solution).

Από το 1997 διαθέτουμε πλήρες γραφείο στη Θεσσαλονίκη, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Β. Ελλάδος, τόσο σε πωλήσεις, όσο και σε Τεχνική & Επιστημονική Υποστήριξη.


Iστοσελίδα Hellamco

Ιστορικό

Η HELLAMCO A.E. Επιστημονικός Εξοπλισμός, από το 1984 με βασική φιλοσοφία λειτουργίας την αρχή «Ποιότητα Παντού/Quality by All Means», είναι ήδη πιστοποιημένη κατά:
– ISO 9001, ISO 17025, ISO13485
– Πιστοποίηση Ζυγών 2ου Σταδίου από Ελβετικό Οίκο Πιστοποίησης

Είμαστε απόλυτα εξειδικευμένοι στον χώρο του Επιστημονικού Εξοπλισμού & Αναλυτικών Οργάνων Χημικής Ανάλυσης Υψηλής Τεχνολογίας και στον γενικό εργαστηριακό εξοπλισμό.

Οι εγκαταστάσεις της HELLAMCO Α.Ε. προσφέρουν ένα μοντέρνο & λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον, με αίθουσα συναντήσεων, Πιστοποιημένο Εργαστήριο Μετρολογίας (ISO17025), χώρο τεχνικής υποστήριξης (SERVICE) & χώρους αποθήκευσης. Από το 1998 κατέχουμε μια από τις πρώτες θέσεις σε όγκο πωλήσεων του συγκεκριμένου χώρου στην Ελλάδα. Με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη από το 1997, διαθέτουμε επίσης υπό-αντιπρόσωπο στην Κύπρο.

Οι εγκαταστάσεις της HELLAMCO Α.Ε. προσφέρουν ένα μοντέρνο & λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον, με αίθουσα συναντήσεων, Πιστοποιημένο Εργαστήριο Μετρολογίας (ISO17025), χώρο τεχνικής υποστήριξης (SERVICE) & χώρους αποθήκευσης. Από το 1998 κατέχουμε μια από τις πρώτες θέσεις σε όγκο πωλήσεων του συγκεκριμένου χώρου στην Ελλάδα. Με έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη από το 1997, διαθέτουμε επίσης υπό-αντιπρόσωπο στην Κύπρο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΤΟΜΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Βασικές Αναλυτικές Τεχνικές

Ειδικά Επιστημονικά Όργανα & Εξοπλισμός.

Προετοιμασία & Διατήρηση Δειγμάτων, Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Αναλώσιμα Αναλυτικών Οργάνων

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βασικές Αναλυτικές Τεχνικές

Ειδικά Επιστημονικά Όργανα & Εξοπλισμός.

Προετοιμασία & Διατήρηση Δειγμάτων, Γενικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Αναλώσιμα Αναλυτικών Οργάνων