ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

HELLAMCO

Ευχαριστούμε την εταιρεία Hellamco για τη δωρεά της στον ΠΑΣΜΕΥ.

Ο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ)» αποτελεί τον μοναδικό σύλλογο αποφοίτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εγγεγραμμένων και μη στο ΤΕΕ. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2020 με σκοπό να αποτελέσει το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο των Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, καθώς και των κατόχων αναγνωρισμένων ανωτάτων τίτλων σπουδών του εξωτερικού στην ειδικότητα ‘Materials Science and Engineering’.

Οι στόχοι του ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, και επιστημονικών συμφερόντων των μελών και η ολική αναγνώριση του κλάδου όπως είναι κατοχυρωμένος ανά τον κόσμο. Στους στόχους είναι ο διαρκείς αγώνας για την εξύψωση του κύρους της σχολής των αποφοίτων αλλά και τον δεξιοτήτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Με την συνεχή κατάρτιση στόχος είναι η διαρκή συνεισφορά των αποφοίτων στην έρευνα και ανάπτυξη και βελτίωση αντικειμένων αιχμής ανά τον κόσμο. Ο ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ θα είναι αρωγός στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων Διπλωματούχων και την υποστήριξη τους από αποφοίτους που εργάζονται σε συναφή αντικείμενα στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο.

Καταστατικό ΠΑΣΜΕΥ

Νέα και Άρθρα