ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ  (Πρόεδρος)

2) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ      (Αντιπρόεδρος)

3) ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γραμματέας)

4) ΚΑΙΤΗ ΜΑΓΚΟΥ  (Ταμίας)

5) ΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μέλος)

6) ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ( Σύμβουλος)

7) ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Μέλος)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ (Τιμητικό Ιδρυτικό Μέλος)