ΠΑ.Σ.Μ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΑΣΜΕΥ


Το ελάχιστο ποσό δωρεάς ανέρχεται στα 30 ευρώ, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό.

Μπορείτε να αλλάξετε το ποσό στη φόρμα συμπλήρωσης της δωρεάς!


Ευχαριστούμε!