ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

10-11-2022
Ο συγκεκριμένος ρόλος εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας / Μονάδων στην περιοχή ευθύνης του (περιοχή ορισμένη εντός της Αττικής), τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών της δραστηριότητας, καθώς και την ομαλή  ροή της Πώλησης σκυροδέματος και παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.
Κύριες Αρμοδιότητες
Εγγυάται την εφαρμογή των διαδικασιών της Παραγωγικής Διαδικασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών, την εφαρμογή του πλάνου ελέγχου ποιότητας, την ορθή παραγωγή σκυροδέματος μέχρι και την φόρτωση του σκυροδέματος στους μεταφορείς.
Διαχειρίζεται την Πώληση Σκυροδέματος από την προσέγγιση δυνητικού πελάτη μέχρι και την αποπεράτωση του εκάστοτε έργου.
Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διαδικασίες/οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης και άντλησης σκυροδέματος, τόσο από τους μεταφορείς όσο και από τους χειριστές αντλίας.
Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια υλικών, την επάρκεια των ανταλλακτικών, την κατάρτιση του προγράμματος παραγωγής και την ορθή ενημέρωση των συστημάτων (παραγωγές, πωλήσεις, αναλώσεις υλικών, πληρωμές προμηθευτών / συνεργατών) για τις μονάδες ευθύνης του.
Καταρτίζει σε συνεργασία με το τμήμα Συντήρησης και εξασφαλίζει την εφαρμογή του Πλάνου Επιθεώρησης και Λίπανσης του Εξοπλισμού των Μονάδων.
Διασφαλίζει την εφαρμογή των Κανόνων Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης.
Απαραίτητα προσόντα
●        Χημικός – Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος  ή Πολιτικός Μηχανικός.
●        3+ χρόνια ως επιβλέπων / προϊστάμενος ομάδων εκτέλεσης έργων υποδομών ή / και σε μονάδα παραγωγικής μονάδας, ιδανικά σκυροδέματος.
●        Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
●        Επιθυμητή γνώση Γαλλικών.
●        Κατανόηση της λειτουργίας μηχανολογικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ιδανικά μονάδων σκυροδέματος).
●        Γνώσεις τύπων και ποιοτικών χαρακτηριστικών σκυροδέματος.
●        Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων (MS Office, ERP, CRM κ.λπ.).
Συμπεριφορικές δεξιότητες 
●        Ικανότητα ηγεσίας ομάδας
●        Υπευθυνότητα
●        Ακεραιότητα
●        Οργανωτικές ικανότητες
●        Ικανότητα επικοινωνίας και συντονισμού διαφορετικών τμημάτων και συνεργατών 
●        Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες και διαχείρισης παραπόνων
●        Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
●        Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
●        Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
O Όμιλός μας προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ: https://www.kariera.gr/jobs/32207

9-11-2022
Από την εταιρεία G. ECO ERGA IKE με έδρα στην Π.Ε.Ο Πατρών – Πύργου ζητάει Χημικό Μηχανικό ή Χημικό για να αναλάβει υπεύθυνα εργαστήριο αναλύσεων νερού και λυμάτων.
Αίτηση εδώ: https://www.careerjet.gr/jobad/gr59bf63e4b3bb81953eebe2dc4a53f31c

7-11-2022
Η ΤΕΜΑΚ, εταιρεία εξειδικευμένη στην ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
με βιομηχανική παραγωγή και δραστηριότητα στην
Ελληνική και Διεθνή αγορά
ΖΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Σκοπός Θέσης :
Η ανάπτυξη των πωλήσεων των Προϊόντων της εταιρείας
 
Αγορά Στόχος :
Βιομηχανία
 
Προσόντα :
Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός · Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία 2-3 ετών σε πωλήσεις  στη Βιομηχανία
Συνέπεια, εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
Άνεση στην επικοινωνία και στη συνεργασία
Επικέντρωση στα Αποτελέσματα και το Στόχο
Άνεση στη χρήση και αξιοποίηση Η/Υ, προγραμμάτων κειμένου, υπολογισμών και σχεδίασης
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Δίπλωμα οδήγησης
Προσφέρονται:
Αποδοχές αναλόγως προσόντων
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Σταθερή και μόνιμη εργασία
 
Αποστολή Βιογραφικών
TEMAK A.E.
Λεωφόρος Τατοϊου 62, Τ.Κ. 136 77 – Αχαρνές (Μενίδι) Αττική
Τηλ. 210-2581583, Fax: 210-2533989, E-mail: hr@temak.gr
(Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα)https
://www.kariera.gr/jobs/31198?siteid=int_grindeed&utm_source=indeed&utm_medium=aggregator&utm_campaign=organic&fbclid=IwAR2snP7nqDUSOp6zxoA-4j4hWmARzABKwSc1Bot6sHVd4tfhr4dX87zpuHU

4-11-22
Η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ αναζητεί νέο/νέα Χημικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση στο Χημείο του εργοστασίου Αμφιλοχίας
Συνοπτική περιγραφή θέσης:
Έλεγχος εισερχομένων υλικών
Ποιοτικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της παραγωγής
Έλεγχοι στα τελικά προϊόντα
Εργασία σε βάρδιες
Ιδανικός υποψήφιος :
Πτυχίο Χημικού Μηχανικού
Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Παροχές :
Μισθός : αναλόγως προσόντων
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
Συνεχής εκπαίδευση
ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ: https://careersemea.knauf.com/jobs/1711277-

4-11-22
Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. αναζητά Μηχανικό για την στελέχωση της θέσης Μηχανικού Λατομείου στην περιοχή του εργοστασίου Στάνου Αμφιλοχίας
Αρμοδιότητες 
· Προετοιμασία και υλοποίηση όλων των εργασιών που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του εκμεταλλευτή του λατομείου προς τις αρχές (σήμανση λατομείου, τεχνική μελέτη έργου, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τήρηση χαρτών / σχεδιαγραμμάτων / στοιχείων προόδου δραστηριότητας, συνεργασία και εκπροσώπηση του έργου ως προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων / ΥΠΕΚΑ / Αρχαιολογική Υπηρεσία κλπ.). 
· Διαφύλαξη της Ασφάλειας και Υγείας όλων των εργαζομένων που ασχολούνται ή επηρεάζονται από την λατομική δραστηριότητα.
· Προετοιμασία και υλοποίηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά, έλεγχος και εφαρμογή περιβαλλοντικών όρων συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 
· Σχεδιασμός και υλοποίηση της καθημερινής λατομικής εργασίας. 
· Συντονισμός και συνεργασία με τους εργολάβους εξόρυξης και μεταφοράς καθώς επίσης και με τον εξειδικευμένο εργολάβο που παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Μηχανικού Ασφαλείας. Συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ΚΜΛΕ. 
· Συνεργασία με το εργοστάσιο της Αμφιλοχίας σε όλους του τομείς λειτουργείας (π.χ. ημερήσιες παραδόσεις πρώτης ύλης, ποιοτικοί έλεγχοι και αποτελέσματα). Διασφάλιση της λειτουργείας των συστημάτων ISO 9001 / 45001 / 14001 στο πεδίο του λατομείου.
· Επιτήρηση έλεγχος παραγωγικών και ποιοτικών δεικτών.
· Συνεργασία με την διοίκηση σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης της λατομικής δραστηριότητας. 
Ιδανικός υποψήφιος 
· Μεταλλειολόγος Μηχανικός ή αντίστοιχη ειδικότητα εξωτερικού
· Άριστη Γνώση Αγγλικών 
· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
· Κάτοικος Δυτικής Ελλάδας (ιδανικά στην περιοχή Αγρίνιου-Αμφιλοχίας) ή με δυνατότητα μόνιμης μετεγκατάστασης στην περιοχή. 
Παροχές 
· Μισθός αναλόγως προσόντων
· Κινητό
· Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ: https://careersemea.knauf.com/jobs/2189422-junior

Αρέσει σε %d bloggers: